18 januari 2022

De Nederlandse Ziektewet

De Nederlandse Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet, om zieke werknemers een hand boven het hoofd te houden. De ziektewet is er voor werknemers waarvan de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft tegenover de werknemer. Er worden doorgaans het jaar kleine wijzigen aangebracht aan de ziektewet. Het is belangrijk om als advocatenkantoor van iedere wijziging op de hoogte te zijn en up-to-date blijven omtrent deze wet. 

Uitkering

Om te beoordelen of je een ziektewet uitkering krijgt moet je na de ziekmelding een digitale vragenlijst invullen. In deze vragenlijsten worden vragen gesteld over de situatie en op deze manier kan het UWV het beste beoordelen of jij hier recht toe hebt. Wanneer je jezelf ziek hebt gemeld dan krijg je 4 weken na deze ziekmelding een brief. Daarin staat of je deze uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog de uitkering is. De eerste uitkering krijg je ook uiterlijk 4 weken na de ziekmelding. De ziektewet uitkering is meestal 70% van het dagloon, om dit per week te berekenen wordt het vermenigvuldigd met 5 en om dit per maand te bereken wordt het vermenigvuldigd met 21,75. De uitkering stopt wanneer je het oude werk weer kan oppakken of als je na de eerstejaars ziektewet-beoordeling geen recht meer hebt op een ziektewet uitkering. De uitkering kan je maximaal 2 jaar krijgen. 

Persoonlijke situatie

Dreigt u te belanden in de ziektewet of zit u al in de ziektewet? Heeft u bijvoorbeeld hierdoor hulp nodig bij het verkrijgen van een uitkering? Kantoor Mr. Van Zijl kan je helpen en staat voor je klaar, met advocaten die met name gespecialiseerd zijn in uitkeringen en de ziektewet krijgt u bij Mr. Van Zijl het beste advies. Zij kunnen helpen met jouw eigen persoonlijke situatie! Het is natuurlijk heel vervelend als je door bepaalde situaties deze uitkering moet aanvragen, het is fijn om een specialist te hebben die je hier doorheen kan helpen.